VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Alena KUBEŠOVÁ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

2008       absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

2014        atestace v oboru Dětské lékařství

2020       atestace v oboru PLDD

2016       závěrečná zkouška z akupunktury na IPVZ

2008-2023  Dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov